09/05/2013 in Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie

open_studio: History of trains in Galicia / Jakub Taczanowski (Instytut Geografii UJ)

401906_624435450917394_949968126_n

941039_624435830917356_638175665_n