Poster Mario Varga - Paul Maquaire

Maul Maquaire pracował razem z Mariem Varga, artystą pochodzącym i mieszkającym w Plavec. W ciągu miesiąca Paul, razem z Lujzą Magovą i Beatą Kolbaslovą, pracowali by stworzyć wystawę na dworcu kolejowym w Plaveč..

Photos Judit Kurtag

Mario Varga - Photo Judit Kurtág

Paul Maquaire - Mario Varga

Paul Maquaire - Mario Varga

Paul Maquaire - Beáta Kolbašovská - Mario Varga - Luzja Magova

Mario Varga and Paul Maquaire

Snapz Pro XSnapz002

marek&paul

Chuchoter dans l’oreille d’un mouton Slovaque – Whisper in the ear of a Slovak sheep from PointBarre asso on Vimeo.

Previous postVarsovieWarsawWarsawWarsaw Next post29 # Alexis Emery-dufoug // étudiant stagiaire EBABX // Bordeaux France29 # Alexis Emery-dufoug // intern EBABX // Bordeaux France29 # Alexis Emery-dufoug // intern uczeń EBABX // Bordeaux France29 # Alexis Emery-dufoug // stagiar EBABX // Bordeaux France