Łukasz Białkowski (ur. 1981) – krytyk sztuki, autor esejów, recenzji i tłumaczeń. Publikował w wielu czasopismach, katalogach wystaw i monografiach książkowych. W 2011 roku na Wydziale Filozoficznym UJ obronił doktorat na temat przekształceń figury twórcy w dwudziestowiecznej estetyce. W latach 2010-2011 roku pracował w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, gdzie był redaktorem naczelnym kwartalnika “MOCAK Forum”. W latach 2012-2103 był kierownikiem programowym galerii BWA Sokół w Nowym Sączu. Prowadzi dział sztuk wizualnych w kwartalniku “Opcje”. W roku akademickim 2013/2014 prowadzi zajęcia na Wydziale Intermediów krakowskiej ASP. Mieszka w Krakowie.