Beáta Kolbašovská ukończyła Studio Nowych Mediów pod kierunkiem prof. Anny Tretter w Koszycach na Słowacji. Brała udział w wymianie międzynarodowej z Ecole des Beaux arts w Bordeaux we Francji. Jako artystka pracuje na bazie fotografii i badań nad percepcją, wykorzystując ironiczne i żartobliwe sytuacje. Kreuje interaktywne instalacje z nastawieniem na specyficzną przestrzeń i atmosferę konkretnych wydarzeń ze szczególną dbałością o podtekst społeczny. Obszarami, w jakich się porusza są: videoart, instalacje interaktywne i video, vijing, performans. Używając przelotnych momentów komunikacji pomiędzy artystą a uczestnikiem, pracuje z przemijalnością, nietrwałością i kobiecą percepcją. Jej ostatnie prace to multimedialne performanse, w których połączone zostają vijing i taniec współczesny. Beáta tworzy live visuals we wpółpracy z tancerzem współczesnym; ukazane są tam reakcje performerki na ruchy i gesty tancerza. Jest liderem zespołu vj’skiego Nano, który zajmuje sie eksperymentalnym video- mapowaniem i projekcjami w czasie rzeczywistym. Zespół współpracuje z niezależnymi teatrami i performerami.
Podczas letnich warsztatów Beáta Kolbašovská & Jakub Pišek zamierzają wykonywać czasowe interwencje w przestrzeni miejskiej oraz pracować z interaktywnym, czułym na dotyk dźwiękiem, efektem czego będą małe, tymczasowe performanse i sound art. Podczas tego procesu użyją różnorodnych hałasów i dźwięków stacji kolejowych, nagrywanych i odtwarzanych na kolejnych stacjach. To idea grania za pomocą krzyków; mimo że języki i narodowości są różne, dźwięk pociągów wszędzie jest jednaki. W kolejnej pracy, dotykającej problemu narodowości, języki z różnych państw zostaną połączone i skonfrontowane ze słowackimi przysłowiami i powiedzeniami. Następnym pomysłem jest użycie typowego post-totalitarnego blokowiska na przedmieściach jako symbolu i przeniesienie go między miastami jako sztukę uliczną.
Artyści zwykle tworzą interwencje site specific, zatem dane miejsce inspiruje ich do konkretnych działań.

„White Glowes” by Beáta Kolbašovská, Lujza Magová & Barbara Nawrocka, performance in Cluj Train station.:

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Socialna sonda plavec hardsubs – Beáta Kolbašovská & Lujza Magová

Beáta Kolbašovská & Lujza Magová asked to the inhabitants of Plavec to speak about their problems using past.

Beáta Kolbašovská and Lujza Magova
Videotutorial for slovak touristic dictionary
Lesson 1- Ordering


Dobrý deň– Hello [do-bree dhenh]
Volám sa Bea– My name is Bea [vo-laam sa Be-a]
Toto je Lujza– This is Lujza [to-to ye Loui-za]
Lujza je moja kamarátka– Lujza is my friend [Loui-za ye mo-ya ka-ma-raa-tka]
Toto je strom– This is the tree [to-to ye strom]
Strom je vysoký– The tree is tall [strom ye vy-so-kee]
Jedno pivo– One beer [yed-no pe-vo]
Dve pivá– Two beers [dve pe-va]
Slivovica– Plum brandy [slee-vo-vee-tsa]
Ďakujem– Thank you [dha-ku-yem]
Dovidenia – Goodbye [do-ve-dhe-nhy-a]

Beáta Kolbašovská and Lujza Magova
Videotutorial for slovak touristic dictionary
Lesson 2- Shopping

slovak-touristic-dictionary-shopping from PointBarre asso on Vimeo.

Ahoj Bea– Hello Bea [aa-hoy Be-a]
Ahoj Lujza– Hello Lujza [aa-hoy Luy-za]
Ako sa máš?– How are you? [ako sa mash?]
Dobre– good [do-bre]
Kam ideš?– where are you going? [kam e-desh?]
Idem nakupovať– I am going to do shopping [idem na-ku-po-vath]
A čo ti treba?– And what do you need? [a cho thi tre-ba?]
Potraviny– Groceries [po-tra-ve-nee]
Toto je chleba– This is bread [to-to ye hhhle-ba]
Aha, syr!– Look, cheese! [a-ha seer]
Vezmem si aj mlieko– I will also take milk [vez-mam se ay mlea-ko]
Choď s tým do riti!– Go to ass with this [hhhoth s theem do re-the]
Prepáčte teta– Sorry ma’am [pre-paa-chthe the-ta]
Díky teta– thanks ma’am [dhee-ke the-ta]
Dovidenia– goodbye [do-ve-dhe-nhy-a]

Beáta Kolbašovská and Lujza Magova
Videotutorial for slovak touristic dictionary
Lesson 3- Clubbing


Čau Bea– Hello Bea [chau Be-a]
Čau Lujza– Hello Lujza [chau Luy-za]
Čo si dáš?- What are you having? [cho si da-sh?]
Niečo osviežujúce– Something refreshing [nye-cho o-svye-zhu-yu-tse]
Ako sa voláš?– What is your name? [a-ko sa vo-lash?]
Čo?– What? [cho?]
Ako sa voláš?– What is your name? [a-ko sa vo-lash?]
Nils– Nils [Nils]
Máš pekné oči– You have nice eyes [mash pe-kne ochi]
Ďakujem.– Thank you [dha-ku-yem]
Nemáš oheň?– Don‘t you have a fire? [ne-mash o-hen?]
Zatancujeme si?– Shall we dance? [za-tan-tsu-ye-me see?]
Poď moja!– C’mon my dear [pottt mo-ya!]