csend es kialtas cd 26

kino_wagon #3

ŻYWA PAMIĘĆ

DZIEŃ : 12 CZERWCA – 19:00

Miejsce :Instytut Francuski w Bukareszcie

Program : Cisza i krzyk (Csend és kiáltás) – Mikloś Jancsó (HU) – 1968 – 73 min.

Idee do przedyskutowania podczas debaty: okres międzywojenny na Węgrzech, proces patrzenia wstecz, rytmy pamięci.

Więcej informacji na temat filmu : http://www.imdb.com/title/tt0061536/.