# 10 Hortense Gauthier // Artysta // Francja

Hortense Gauthier ukończyła nauki polityczne, historię i geografię. Od 2003 roku zajmuje się transmediami– eksploruje różne techniki zapisu (audiowizualne, plastyczne,cyfrowe i cielesne), wykorzystując różnorodne doświadczenia mieszające utwory dźwiękowe, teksty poetyckie, action-art, fotografię oraz wideo. Pod nazwą HP Process realizuje razem z Philippe Boisnard’em liczne performanse cyfrowe. Zamieszcza swoje teksty w różnych magazynach literackich i publikacjach zbiorowych. W 2004 stworzyła literacki periodyk „Talkie-Walkie”.

Institut Français de Cracovie
Des Plis //1
Des plis //2
hp-process

++++++++

What : Performance in public space
When : May 7/8/10 at 2 PM
Where : Małopolski Ogród Sztuki
Who : Hortense Gauthier – France

Performance in the area of ​​the city
[public space is necessary to performance that can not be confined in artistic institutions and official events territory]
to work on the relationship between body and the communication surface
the body is a commercial area, the city is a commercial area where essentially display signs and inscriptions and messages encouraging trade and commerce

Krakow was one of the most important cities of Central Europe in the Middle Ages> urban development that took off in the Middle Ages is linked to the development of trade

………………………………

Protocol
cover the body / skin of barcode ink
stick to skin pages of women’s magazines

have a new face
thus constitute a new skin plasticized and glossy
walking down the street with this new body

DSC_3515 DSC_3514 DSC_3513 DSC_3474 DSC_3569 DSC_3534

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.