Warsztaty lipiec/sierpień 2013

W ramach podróży jej uczestnicy zamierzają przejechać w celach poznawczych do serca Europy Środkowej, czego efektem finalnym będzie zbiorowe dzieło sztuki w wielu formach.
Artyści i badacze, którzy gościnnie wezmą udział w projekcie spotkają się
w Bukareszcie, razem wsiądziemy do pociągu i pojedziemy aż do Warszawy. Nasza podróż będzie przebiegać po linii kolejowej z Bukaresztu do Warszawy, poprzez Cluj, Budapest, Koszyce, Plaveč, Nowy Sącz, Kraków. W czasie siedmiu przystanków  odbędą się konferencje z udziałem historyków, socjologów, politologów, którzy podzielą się swoimi opiniami na temat historii Europy Środkowej XX wieku, w celu stworzenia wspólnej refleksji dotyczącej linii kolejowej i kondycji Europy. W czasie trwania podróży na dworcach i w pociągach realizowane będą inicjatywy, przedstawienia oraz projekcje.
W połowie dystansu, między miastami granicznymi: słowackim Plaveč i polskim Nowym Sączem nastąpi specjalna, miesięczna przerwa w podróży, bowiem w tym konkretnym miejscu łączność linii kolejowej uległa przerwaniu. Zaangażujemy się w działania w tej strefie geograficznej między obydwoma miasteczkami i krajami a ich owocem będzie wspólne dzieło.

Snapz Pro XSnapz011