Agata Dutkowska vyštudovala sociológiu a umenie (doktorandka na Univerzite umení v Poznani). Pracuje ako sprievodkyňa v meste Krakov. V prostredí mesta Krakov vytvára špecifické projekty (napr. Za Allenom Ginsbergom po Krakove, Laura Walk, Makkabi je späť) a organizuje umelecké prehliadky mesta v spolupráci s Réminiscences Théâtrales v Krakove, Festivalom židovskej kultúry a ďalšími.

www.agatadutkowska.pl