účastníci
(Français) Sylvestre Leservoisier, le passager clandestin

(Français) Sylvestre Leservoisier, le passager clandestin

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká), Rumunčina a Poľština.
30 # Krakow PL // kurátor // Krakow PL

30 # Krakow PL // kurátor // Krakow PL

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká) a Poľština.
(Français) 29 # Alexis Emery-dufoug  // étudiant stagiaire EBABX // Bordeaux France

(Français) 29 # Alexis Emery-dufoug // étudiant stagiaire EBABX // Bordeaux France

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká), Rumunčina a Poľština.
(Français) 28 # Paul Maquaire // étudiant stagiaire EBABX // Bordeaux France

(Français) 28 # Paul Maquaire // étudiant stagiaire EBABX // Bordeaux France

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká), Rumunčina a Poľština.
27 # Janek Sowa // Sociologist // Warsaw PL

27 # Janek Sowa // Sociologist // Warsaw PL

An unexpected twist of Ideology Neoliberalism and the collapse of the Soviet Bloc The article addresses the process of neoliberal transformation of the Soviet Bloc in the late 1980-ties and early 1990-ties as analyzed on the example of Poland. Its trajectory generally confirms Loïc Wacquant’s thesis put forward in his article Three steps to a...
26 # Marek Mardosewicz // trainee // Jagiellonian University // Krakow – PL

26 # Marek Mardosewicz // trainee // Jagiellonian University // Krakow – PL

Marek Mardosewicz (born 1990) – student of Knowledge about Theater, graduate of Managment and Engineering of Production. Author of plays and short stories. Loving the music, unable to decide on one favorite instrument. He is interested in personal self-creation and the creation / evolution of the internal „I“ of each person. Longing for a utopia...
25 # Małgorzata Dudek // trainee // Krakow - PL

25 # Małgorzata Dudek // trainee // Krakow – PL

Malgorzata Dudek (narodená v roku 1990) je umelkyňa, dokumentaristka a študentka antropológie. Zaujíma sa predovšetkým o undergroundové zvukové umenie Japonska a východnej Európy. Je zakladateľkou a vedúcou japonskej sekcie akademickej skupiny kultúrnych komparatívnych štúdií na Jagellonnskej univerzite. Uskutočňuje interdisciplinárne výskumy, ktoré spájajú umenie a vedu. Okrem svojich akademických aktivít má aj bohaté skúsenosti s organizovaním kultúrnych...
(Français) 24 # Cristina David // Artiste // Bucarest, RO

(Français) 24 # Cristina David // Artiste // Bucarest, RO

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká), Rumunčina a Poľština.
23 # Desmesure collective // Architect & Photographer // Bordeaux -Fr

23 # Desmesure collective // Architect & Photographer // Bordeaux -Fr

NÁVRH 1 – Rodina Desmesurovcov Bude to naša prvá skúsenosť s pobytom v rodine. Naše schopnosti a prax (fotografia a architektúra) boli často krát užitočné tomu druhému, ale nikdy sa nestretli v spoločnom projekte. O to menej pri našich deťoch a ich kreatívnej spontánnosti (poézia, tanec, maľba …). Pri strete našich pracovných oblasti nachádzame dva pohľady...
22 # Thomas Desmaison // sociológ // Bordeaux, FR

22 # Thomas Desmaison // sociológ // Bordeaux, FR

Thomas Desmaison získal diplomm zo sociológie na Univerzite Bordeaux 2 a zo sociológie verejnej správy na SciencePo Bordeaux. Špecializuje sa na analýzu miestnych kultúrnych politík vo Francúzsku a v Nemecku, konkrétne na analýzu interakcií, ktoré vznikajú medzi priestorom, projektom a umeleckou tvorbou. Po praxi v Observatoire de la culture du conseil régional d’Aquitaine (Kultúrne observatórium...
(Français) 21 # Nils Clouzeau // Stagiaire EBABX // Bordeaux, FR

(Français) 21 # Nils Clouzeau // Stagiaire EBABX // Bordeaux, FR

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká), Rumunčina a Poľština.
20 # Edyta MĄSIOR // Artist // Krakow, PL

20 # Edyta MĄSIOR // Artist // Krakow, PL

(Français) 19 # Lujza Magová // Artiste // Košice, SK

(Français) 19 # Lujza Magová // Artiste // Košice, SK

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká), Rumunčina a Poľština.
(Français) 18 # Jakub Pišek // artiste // Košice, Slovaquie

(Français) 18 # Jakub Pišek // artiste // Košice, Slovaquie

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká), Rumunčina a Poľština.
(Français) 17 # Beáta Kolbašovská // Artiste // Košice, Slovaquie

(Français) 17 # Beáta Kolbašovská // Artiste // Košice, Slovaquie

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká), Rumunčina a Poľština.

# 15 Juliana Sokolová // Spisovateľ a filozof // Košice (SK)

Juliana Sokolová (1981) grew up in Košice, Slovakia and Misratah, Libya. She studied philosophy at the University of York, where she completed her studies with a thesis on Emmanuel Levinas phenomenology of responsibility. Her research includes work in ancient and medieval philosophy, theory of architecture and film as well as an on-going research project on...
# 14 Łukasz Jastrubczak // KRAKÓW (PL)

# 14 Łukasz Jastrubczak // KRAKÓW (PL)

Lukasz Jastrubczak sa narodil v roku 1984 a žije v Krakove. Prostredníctvom svojich výstav a diel vytvára viacúrovňovú štruktúru. Vo svojej práci konfrontuje obľúbené filmy (najmä sci-fi) s estetikou avantgardných prúdov a skúma ich mytológiu. Svoje práce necháva v púšti či v lese; necháva ich vznášať sa na oblohe alebo ich posiela poštou, aby sa...
# 13 Agata Dutkowski / / Sociológ / / Kraków (PL)

# 13 Agata Dutkowski / / Sociológ / / Kraków (PL)

Agata Dutkowska vyštudovala sociológiu a umenie (doktorandka na Univerzite umení v Poznani). Pracuje ako sprievodkyňa v meste Krakov. V prostredí mesta Krakov vytvára špecifické projekty (napr. Za Allenom Ginsbergom po Krakove, Laura Walk, Makkabi je späť) a organizuje umelecké prehliadky mesta v spolupráci s Réminiscences Théâtrales v Krakove, Festivalom židovskej kultúry a ďalšími. www.agatadutkowska.pl
(Français) # 12 Roman Dziadkiewicz // Artiste // Cracovie, PL

(Français) # 12 Roman Dziadkiewicz // Artiste // Cracovie, PL

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká), Rumunčina a Poľština.
# 11 Mathieu Lericq // Film kurátor // Krakow (PL)

# 11 Mathieu Lericq // Film kurátor // Krakow (PL)

Mathieu Lericq sa narodil v roku 1988 a žije v Krakove (v Poľsku). Získal magisterský diplom z kinematografie na Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. Jeho umelecké aktivity sa spájajú s organizáciou podujatí, filmovou kritikou a písaním scenárov. Zaujíma sa najmä o kinematografiu strednej a východnej Európy a zameriava sa na experimentálne a krátke formy,...
(Français) 10 # Julie Chovin // Artiste & Graphiste // Berlin / France

(Français) 10 # Julie Chovin // Artiste & Graphiste // Berlin / France

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká), Rumunčina a Poľština.
(Français) 9 # Seydou Grépinet // Videaste Documentariste // Bordeaux (FR)

(Français) 9 # Seydou Grépinet // Videaste Documentariste // Bordeaux (FR)

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká), Rumunčina a Poľština.
# 8 kolektyw PALCE LIZAĆ  // Barbara Nawrocka and Dominika Wilczyńska // Architekti // Kraków, Poland

# 8 kolektyw PALCE LIZAĆ // Barbara Nawrocka and Dominika Wilczyńska // Architekti // Kraków, Poland

Tento kolektív architektiek sa prostredníctvom svojich projektov a aktivít pokúša vyriešiť priestorové otázky nekonvenčným, často až vášnivým spôsobom. Spomínaný kolektív získal ocenenie na mnohých dizajnových, mestských a architekonických súťažiach („Skanska: Bridging Prague“, „CULBURB“, „Przetwory“). Okrem iného tieto autorky vytvorili inštaláciu s názvom „Bibelots et impondérables“ v Národnom múzeu v Krakove. Počas aprílového umeleckého pobytu spolupracovali...
(Français) # 7 LÁSZLÓ MILUTINOVITS // Historien // Budapest, Hungary

(Français) # 7 LÁSZLÓ MILUTINOVITS // Historien // Budapest, Hungary

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká), Rumunčina a Poľština.
(Français) # 6 Judit Kurtág // Artiste // Budapest, Hungary

(Français) # 6 Judit Kurtág // Artiste // Budapest, Hungary

# 5 Guillaume du Boisbaudry // Architekt - Filozof // Paris, Fr

# 5 Guillaume du Boisbaudry // Architekt – Filozof // Paris, Fr

Architekt Guillaume du Boisbaudry rozvíja teoretický a praktický výskum zameraný na radikálne skúsenosti života v lese a lesnej kultúry. Je šéfredaktorom internetovej revue o filozofii a umení „Nécessaire“. Na Ecole d’Architecture de Paris-La Villette (Vysoká škola architektúry) vyučoval päť rokov filozofiu umenia. Jeho výskum je založený na cestovaní po Francúzsku, Poľsku a Škótsku, kde spoznal...
(Français) # 4 Simon Quéheillard // Artiste // Paris, Bordeaux, FR

(Français) # 4 Simon Quéheillard // Artiste // Paris, Bordeaux, FR

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká), Rumunčina a Poľština.
3 # Joanna Bednarczyk // Student // Krakow PL

3 # Joanna Bednarczyk // Student // Krakow PL

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká) a Poľština.
2 # Jarosław Wójtowicz // dramaturg, researcher & essayist // Krakow PL

2 # Jarosław Wójtowicz // dramaturg, researcher & essayist // Krakow PL

>Jaroslaw Wojtowicz (narodený v roku 1987) je režisér, esejista a výskumník. Študoval riadenie a réžiu na Akadémii divadelného a dramatického umenia v Krakove. Venuje sa viacerým oblastiam, medzi ktoré patrí vizuálne umenie, audio umenie, video, performance, divadlo, architektúra. Spolupracuje s režisérmi, umelcami, teoretikmi ako Jerzy Jarocki, Krystian Lupa, Jan Peszkiem, Cezary Tomaszewski, Toniak Eve, Eve...
# 1 Valérie de Saint Do // Reporter // Paris, Bordeaux, FR

# 1 Valérie de Saint Do // Reporter // Paris, Bordeaux, FR

A journalist and author, Valerie de Saint-Do has worked in the cultural column of the daily newspaper Sud-Ouest, in Bordeaux, from 1994 to 1998. In 2000 she joined the team of Cassandre/ Horschamp, a cultural review. She was co-editor of the rewiew, with Nicolas Romeas, till 2012. Now a free lance journalist, she works for...
(Français) # OO Marta Jonville & Tomas Matauko // Artistes // Bordeaux (Fr)

(Français) # OO Marta Jonville & Tomas Matauko // Artistes // Bordeaux (Fr)

Prepáčte, tento obsah je dostupný len v jazykoch Francúzština, Angličtina (Americká), Rumunčina a Poľština.