> Program umeleckého pobytu v Krakove
Výskumné umelecké pobyty vytvárajú priestor pre bádanie a stretávanie. Umelci a vedci využijú čas na spoznávanie, pozorovanie okolia, výmenu skúsenosti, ale tiež na pochopenie kontextu projektu a jedinečnej ponuky, ktorá sa im naskytuje. Je to miesto na premýšľanie a prípravu. Toto obdobie umožní umelcom a vedcom nájsť si svoje miesto uprostred tvorivého procesu. Každý pobyt v trvaní jedného mesiaca spojí dvoch alebo troch účastníkov z rozličných krajín. Prípravné obdobie na letný workshop bude rozhodujúce pre vytvorenie profesionálnych a ľudských vzťahov medzi účastníkmi a partnermi. Otvorená dielňa Mechanizmov k porozumeniu je tiež výsadným priestorom pre dialógy. Každý účastník pobytu predstaví výsledok svojho výskumu verejnosti v Krakove formou, ktorá odpovie na všetky otázniky. Verejné prezentácie sa budú organizovať v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Krakove.
.

—————

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.