logo kino summer

kino_wagon : imaginary networks

Ide. Defiluje. Vlaky sú ako kotúče filmov.
Program kino_wagon sa skladá zo šiestich predstavení, v ktorom sa spoja krátkometrážne a celovečerné filmy zo štyroch krajín: Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Poľsko. Vybrané filmy predstavujú individuálne spomienky obyvateľov, politické dejiny každej krajiny, každodenný život či imaginárny svet, ktorý plynie krajinou. „Staničné filmy“ sa miešajú s „vlakovými filmami“, kde dochádza často k záhadným stretnutiam.
Princípom týchto predstavení je zachytiť železničný svet rozličnými spôsobmi, či už vizuálnymi alebo zvukovými. Každé predstavenie začína zvukovým experimentom. Keďže ide o návrh v rámci projektu Mechanizmy k porozumeniu, tento program vytvára priestor pre rozhovory o filmových stvárneniach inšpirovaných železnicami.
Pozývame Vás na „palubu“ kino_wagon, silného, pominuteľného a možno i pekelného stroja.

Mathieu Lericq

——

morgen1

SUMMER PROGRAM

() kino_wagon #1 () BORDERS’ ISSUES. QUESTIONS DE FRONTIÈRES.
Location : Institut Français de Bucarest
Duration : 1h57

⊥ Morgen (Morgen) – Marian Crisan (RO) – 2010 – 100 min.

() kino_wagon #2 () STATIONS AND RANDOM IN POLAND. GARES ET HASARDS EN POLOGNE.
Location : Cluj train station
Duration : 1h46

⊥ Train station (Dworzec) – Krzysztof Kieslowski (PL) – 1980 – 12 min.
⊥ Gdansk station (Dworzec Gdański) – Maria Zmarz-Koczanowicz (PL) – 2007 – 55
min.
⊥ Luxury (Luksus) de Jarosław Sztandera (PL) – 2009 – 39 min.

() kino_wagon #3 () VITAL MEMORY. MÉMOIRE VITALE.
Location : Institut Français de Budapest
Duration : 1h13

⊥ Silence and cry (Csend és kiáltás) – Mikloś Jancsó (HU) – 1968 – 73 min.

() kino_wagon #4 () MOVING SHADOWS. OMBRES EN MOUVEMENT.
Location : Budapest, Bakelit Multi Art Center
Duration of the film program : 1h13

⊥ PiRaMidas – Ivan Ladislav Galeta (HU, 1972-1984, 12 min., experiment)
⊥ Black Train (Fekete vonat) de Pál Schiffer (HU, 1970, 38 min., documentary)

() kino_wagon #5 () WORKERS AND PEASANTS. OUVRIERS ET PAYSANS.
Location : Kosice, Garden-cinema
Duration : 1h03

⊥ Sunday’s musicians (Muzykanci) – Kazimierz Karabasz (PL) – 1960 – 9 min.
⊥ Bread day (хлебный день) – Sergueï Dvortsevoy (RU) – 1998 – 54 min.

() kino_wagon #6 () RUMORS FROM THE PAST. RUMEURS DU PASSÉ.
Location : Nowy Sącz
Duration : 2h12

⊥ The Presence (Jelenlét) – Mikloś Jancsó (HU) – 1965 – 30 min
⊥ Diary of my children (Napló gyermekeimnek) – Márta Mészáros (HU) – 1984 – 102
min.

() kino_wagon #7 () LAST STOP PARADISE. TERMINUS PARADIS.
Location : Warsaw
Duration : 1h28

⊥ La terre (Zem) de Viktor Kubal – 1966 – 8 min.
⊥ A blonde in love (Lásky jedné plavovlásky) – Miloš Forman (CZ/SK) – 1965 – 80 min.