marche montage

MECHANIZMY K DOHODE / PROJEKT UMELECKEJ TVORIVEJ DIELNE

Tabačka Kulturfabrik

Tabačka in Košice : Štvrtok 5. dececembra od Sobota 7. decembra

Štvrtok 5. dececembra:

#Prezentácia projektu (Tomas Matauko and Marta Jonville) + Otázky a odpovede / 17.30
#Otváranie v Tabačke: Inštalácie -> flat object Cristina david & Simon Quéheillard + video Plaveč / Muzsyna/ 19.00

Piatok 6. decembra

#Mechanizmy pre stan / vystúpenie na verejnosti / Marta, Jakub, Beáta a francúzky a slovenský študenti / 15.30
#Premietanie 1 – Dokumentárny film od Seydou Grépineta o projekte (52′) / Tabačka/ 18.00

Sobota 7. decembra

#Prezentácia „Deadline“ – fanzine // Pyecka štúdio6 / 17.00 h
#Premietanie 2 – výber videí zhotovených v obci Plaveč počas posledného leta / Tabačka / 19.00
— „Train“. Simon Quéheillard. 10min.
— „Bocsanat“. Jarek Wójtowicz. 14min.
— „Spectral“. Lukasz Jastrubczak. 4min.
— „Sociálna“ sonda Plaveč. Lujza Magova & Beata Beáta Kolbašovská, 9min.
— „Poetry“ by Marek Mardosewicz & Paul Maquaire. 11min.
— „I have a secret“ Cristina David

Mechanizmy k dohode je experimentálny projekt kolektívnej medzinárodnej viacžánrovej tvorby a je založený na výnimočnom výskume, ktorý sa zaujíma o isté motívy ovplyvňujúce politické dejiny Európy.

Tento projekt analyzuje vývoj politického kontextu, ktorý podnietil vznik aj zánik železničnej trate « Silesia Cracovia Karphaty ». Táto trať cez Krakov, Košice a Budapešť, spájala Varšavu s Bukurešťou. Preto bude medziodborový výskum vo forme nadväzujúcich rezidenčných pobytov zameraný na politické motívy ovplyvňujúce existenciu tejto trate počas štyroch období. Prvé obdobie (1918-1938) : rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie a konštituovanie strednej Európy, rokovania „Malej dohody“ a príchod nacizmu v medzivojnovom období. Druhé obdobie (1938-1948) : dôsledky „Mníchovského diktátu“ a rozbitie Československa, druhá svetová vojna a židovská otázka (táto trať sa používala na transporty Židov do vyhladzovacích táborov). Tretie obdobie (1948-1989) : sovietsky blok, rozdiely medzi krajinami vo vnútri bloku. Štvrté obdobie (1989-2011) : liberalizácia bývalého sovietskeho bloku.

Po rezidenčných pobytoch sa konal dvojmesačný workshop trvajúci od 1. júla 2013 do 31. augusta 2013, ktorého výstupom bude realizácia kolektívneho viacžánrového umeleckého diela. Počas workshopu účastníci absolvovali trasu železničnej trate z Bukurešti do Varšavy cez Budapešť (Bakelit), Košice (Tabačka Kulturfabrik) a Krakov (Jan Matejko Academy). Cesta na jeden mesiac bolo prerušená uprostred trate na hraniciach medzi slovenskou obcou Plaveč a poľskou obcou Muszyna presne tam, kde je vlakové spojenie prerušené. Toto územie medzi dvomi obcami aj dvomi krajinami využijeme na realizáciu kolektívneho diela.

Cieľom je vytvoriť kontext výmen umelcov a hodnotných diel medzi Francúzskom a medzi strednou Európou. Želáme si rozvinúť ozajstné a trvalé pracovné a osobné vzťahy s našimi partnermi na propagáciu spoločnej tvorby umelcov, ktorí majú rozličný pôvod a svetonázor. Takto demonštrujeme rozmanitosť a bohatstvo Európanov. Veríme, že naša myšlienka je správna a umožní vytvoriť pevnú medzinárodnú sieť umeleckej tvorby.

Tento experiment vyvrcholí tromi výstavami postupne zorganizovanými v Krakove, v Košiciach a v Budapešti na jeseň 2013. V roku 2014 budú tri ďalšie výstavy zorganizované v Bordeaux.

Facebook event

presentation tabacka

*deadlinesTabackalight

*InstalCristina1light

*install cristinalight

*projection

*tente-1 light