Open_Studio #7 // Temporary habitat – Palce Lizać

Session: 7th of march Małgorzata Markiewicz, Palce Lizać, Małgorzata Dudek.Dominika Wilczyńska Workshop/ discussion on TEMPORAL architectural forms, inspirations, strategies for our summer workshop….Intervention by  Małgorzata Markiewicz / Palce Lizać / [ . . . ]