Open_Studio #15 // Maps & Diagram-2 // Agata Dutkowska, Roman Dziadkiewicz, Tomas Matauko

Session : 25.04.2013 in Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie open_studio: Maps and diagrams/Agata Dutkowska, Roman Dziadkiewicz, Tomas Matauko Second part of the topic “maps and diagrams” : WHAT IT IS OUR TEAM [ . . . ]